Sai phạm tại Sở Xây dựng TP.HCM: Ai là người chịu trách nhiệm?

Bởi topatoz

Sai phạm tại Sở Xây dựng TP.HCM: Ai là người chịu trách nhiệm?


Hàng loạt sai phạm của Sở Xây dựng TP.HCM được công bố và bị đề nghị xử lý trách nhiệm tại Thông báo Kết luận Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng về việc chấp hành pháp luật trong các hoạt động.

Thanh tra Thành Phố Hồ Chí Minh vừa phát hành Kết luận thanh tra số 75 / TB-TTTP-P1 về nghĩa vụ và trách nhiệm của Giám đốc sở Xây dựng về chấp hành pháp lý trong việc tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định, quyết định hành động góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản khu công trình gia dụng, công nghiệp sản xuất vật tư có sử dụng nguồn vốn ngân sách và những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng khác thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở Xây dựng hoặc theo chuyển nhượng ủy quyền của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM. Thời kỳ thanh tra được xác lập trong 2 năm 2018, 2019. Tức là từ 1/1/2018 đến 31/12/2019. Kết luận đã chỉ ra hàng loạt sai phạm và đề xuất giải quyết và xử lý nghĩa vụ và trách nhiệm của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh .

Hàng loạt sai phạm

Kết luận thanh tra chỉ ra việc tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định, quyết định hành động góp vốn đầu tư những dự án Bất Động Sản khu công trình gia dụng, công nghiệp sản xuất vật tư có sử dụng nguồn vốn ngân sách sống sót, khuyết điểm .
Sở Xây dựng thực thi đánh giá và thẩm định ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản, ngân sách thẩm tra, phê duyệt quyết toán chưa tương thích theo pháp luật của Quyết định số 79 / QĐ BXD ngày 15/02/2017 của bộ Xây dựng về công bố định mức ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản và tư vấn góp vốn đầu tư xây dựng .
Trách nhiệm chính thuộc về cán bộ thụ lý vấn đề, chỉ huy phòng Thẩm định dự án Bất Động Sản, Giám đốc sở Xây dựng thời kỳ có tương quan, trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với vai trò người đứng đầu .
Về việc tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá, quyết định hành động góp vốn đầu tư những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng khác thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng hoặc theo chuyển nhượng ủy quyền của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh có thời hạn xử lý một số ít hồ sơ chấp thuận đồng ý chủ trương góp vốn đầu tư đồng ý chấp thuận góp vốn đầu tư thực thi đánh giá và thẩm định trễ hạn so với lao lý .
Sai phạm tại Sở Xây dựng TPHCM Ai là người chịu trách nhiệm
Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm về công tác quản lý của Sở Xây dựng TP.HCM qua từng thời kỳ.

Đồng thời cũng không thực thi tàng trữ hồ sơ của những đơn vị chức năng mà sở Xây dựng cho rằng chưa bảo vệ điều kiện kèm theo để chấp thuận đồng ý chủ trương góp vốn đầu tư và chấp thuận đồng ý góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản ; không có biên bản họp Tổ chuyên viên theo đúng lao lý .
Sở Xây dựng tham mưu cho Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh thực thi 02, 03 thủ tục cùng lúc là chưa bảo vệ pháp luật tại khoản 1 Điều 9, khoản 4 Điều 10 và khoản 1, khoản 3 Điều 18 Nghị định số 99/2015 / NĐ-CP ngày 20/10/2015 của nhà nước, Điều 20 Thông tư liên tịch số 20/2013 / TTLT-BXD BNV ngày 21/11/2013 của bộ Xây dựng và bộ Nội vụ, cùng với khoản 3 Điều 20 Nghị định 11/2013 / NĐ-CP ngày 14/01/2013 của nhà nước .
Có 1 dự án Bất Động Sản có văn bản đồng ý chấp thuận chủ trương và công nhận chủ góp vốn đầu tư của cơ quan có thẩm quyền hết hiệu lực thực thi hiện hành trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hành quyết định hành động chấp thuận đồng ý góp vốn đầu tư, là chưa triển khai đúng theo lao lý của Nghị định số 99/2015 / NĐ-CP và Nghị định số 11/2013 / NĐ-CP của nhà nước .
Về nội dung thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản, sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh còn có một số ít thiếu sót, vi phạm như một số ít dự án Bất Động Sản chưa bảo vệ thành phần hồ sơ theo lao lý tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 99/2015 / NĐ-CP và Điều 26 Nghị định số 11/2013 / NĐ-CP của nhà nước .
Một số dự án Bất Động Sản, Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh không thực thi đánh giá và thẩm định hoặc đánh giá và thẩm định không bảo vệ rất đầy đủ điều kiện kèm theo một số ít nội dung theo đúng pháp luật pháp lý như : năng lượng kinh tế tài chính, năng lượng kinh nghiệm tay nghề của chủ góp vốn đầu tư ; sự tương thích với chương trình, kế hoạch tăng trưởng nhà ở của Thành phố ; hay sự tương thích của dự án Bất Động Sản với quy hoạch xây dựng nhà tại, quy hoạch đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt
Cũng chưa xem xét sự tương thích với số lượng giới hạn về quy mô dân số của khu vực triển khai dự án Bất Động Sản ; nhu yếu sử dụng đất, tài nguyên ; những yếu tố tác động ảnh hưởng đến dự án Bất Động Sản như quốc phòng, bảo mật an ninh, thiên nhiên và môi trường ; về thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy ; sự thiết yếu góp vốn đầu tư, hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội của dự án Bất Động Sản, quá trình thực thi dự án Bất Động Sản .

Một số nội dung có thể hiện trong hồ sơ dự án nhưng khi thẩm định sở Xây dựng không thể hiện trong Tờ trình trình UBND TP.HCM như: chức năng kinh doanh bất động sản của chủ đầu tư, năng lực kinh nghiệm của chủ đầu tư; sự phù hợp của dự án với quy hoạch đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; sự phù hợp với giới hạn về quy mô dân số của khu vực thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên; sự cần thiết đầu tư, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

Sai phạm tại Sở Xây dựng TPHCM Ai là người chịu trách nhiệm
Phần lớn thời gian mà sở Xây dựng TP.HCM bị thanh tra chỉ ra sai phạm nằm trong nhiệm kỳ của ông Trần Trọng Tuấn.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Vào ngày 10/01/2013, quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP.Hồ Chí Minh lúc đó là ông Lê Hoàng Quân đã ký Quyết định số 09 / QĐ-UBND-TC về điều động và chỉ định ông Trần Trọng Tuấn, Thành ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, quản trị Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh đến nhận công tác làm việc và giữ chức vụ Giám đốc sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm .
Đến cuối tháng 4/2019, chức vụ này được giao về cho ông Lê Hòa Bình, khi đó là quản trị Ủy Ban Nhân Dân Q. 7, lúc bấy giờ là Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM.
Như vậy, nội dung thanh tra trong thời kỳ sai phạm tương quan đến 2 Giám đốc sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh là Trần Trọng Tuấn ( từ 01/01/2018 đến tháng 4 năm 2019 ) và ông Lê Hòa Bình ( từ cuối tháng 4 năm 2019 ), lúc bấy giờ ông là Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM.
Sai phạm tại Sở Xây dựng TPHCM Ai là người chịu trách nhiệm
Nguyên Giám đốc sở Xây dựng TP.HCM, nay là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình cũng chịu trách nhiệm gián tiếp cho nhiều khuyết điểm?

Từ những Tóm lại đó, Chánh Thanh tra Thành Phố Hồ Chí Minh đề xuất kiến nghị và được quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP.Hồ Chí Minh chỉ huy giải quyết và xử lý .
Thứ nhất là giao Giám đốc sở Xây dựng ( từ 7/4 đến nay là ông Trần Hoàng Quân, nguyên Bí thư Huyện ủy Bình Chánh ) triển khai kiểm điểm rút kinh nghiệm tay nghề so với tập thể, cá thể có tương quan đến hạn chế, thiếu sót trong việc đánh giá và thẩm định, quyết định hành động góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản khu công trình gia dụng, công nghiệp, sản xuất vật tư có sử dụng nguồn vốn ngân sách .
Thông báo Kết luận Thanh tra cho biết, những thiếu sót, vi phạm nêu trên nghĩa vụ và trách nhiệm chính thuộc về tổ chuyên viên ( so với hồ sơ lấy quan điểm của tổ chuyên viên ) ; cán bộ thụ lý, chỉ huy phòng Phát triển Đô thị trực tiếp thụ lý hồ sơ, Phó Giám đốc Sở đảm nhiệm ; Giám đốc Sở Xây dựng từng thời kỳ có tương quan, trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với vai trò người đứng đầu .
Sai phạm tại Sở Xây dựng TPHCM Ai là người chịu trách nhiệm
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (phải) giao nhiệm vụ cho Giám đốc sở Xây dựng TP.HCM đương nhiệm là ông Trần Hoàng Quân tổ chức kiểm điểm, khắc phục khuyết điểm theo kết luận thanh tra.

Đối với việc thẩm định và đánh giá những dự án Bất Động Sản nhà tại thương mại, sở Xây dựng cần tổ chức triển khai kiểm điểm rút kinh nghiệm tay nghề so với những thiếu sót và làm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm đối những tập thể, cá thể thuộc Sở có tương quan đến những vi phạm như đã nêu tại Kết luận thanh tra ; đề xuất kiến nghị giải pháp giải quyết và xử lý tương thích, báo cáo giải trình hiệu quả cho Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh và Thanh tra TP Hồ Chí Minh Quan trọng nhất, sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh phải chấm hết thực trạng triển khai nhiều thủ tục góp vốn đầu tư cùng lúc không đúng theo pháp luật pháp lý hiện hành .
Ủy Ban Nhân Dân TP.Hồ Chí Minh cũng giao Giám đốc sở Nội vụ tổ chức triển khai kiểm điểm nghĩa vụ và trách nhiệm so với chỉ huy sở Xây dựng, thành viên Tổ Chuyên gia có tương quan đến những vi phạm như đã nêu ở phần Tóm lại thanh tra .

Giao Giám đốc sở Tài chính tiếp nhận thông tin do Thanh tra TP.HCM chuyển đến, theo dõi kiểm tra và xử lý theo đề nghị của Thanh tra Thành phổ tại Văn bản số 282/TTTP-P1 ngày 09/11/2020.

Giao Cục trưởng cục Thuế TP Hồ Chí Minh đảm nhiệm hồ sơ do Thanh tra Thành Phố Hồ Chí Minh chuyển đến để giải quyết và xử lý theo đúng pháp luật của luật Quản lý thuế so với những trường hợp kê khai báo cáo giải trình kinh tế tài chính không đúng chuẩn tương quan đến chỉ tiêu doanh thu chưa phân phối ( báo cáo giải trình kinh tế tài chính phân phối cho sở Xây dựng có chỉ tiêu doanh thu chưa phân phối cao hơn báo cáo giải trình kinh tế tài chính cung ứng cho cơ quan thuế ) .
Sau khi Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính bổ trợ, giao cục Thuế TP.Hồ Chí Minh có thông tin đến chủ góp vốn đầu tư tại những dự án Bất Động Sản triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính bổ trợ do kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch .

Đinh Hiệu

Source: https://topatoz.net
Category: Nhà cửa

You may also like

Để lại bình luận