– Tạp chí Kiến Trúc

Bởi topatoz

Cảm ơn bạn đã truy cập Tapchikientruc.com.vn. Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Tạp chí Kiến trúc – Hội KTS Việt Nam.

Việc bạn sử dụng website này đồng nghĩa tương quan với việc bạn chấp thuận đồng ý với những điều kiện kèm theo và pháp luật sử dụng dưới đây. Nếu người sử dụng website này vi phạm những điều kiện kèm theo và pháp luật sử dụng, Tạp chí Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Nước Ta và những đối tác chiến lược có tương quan có quyền cấm và ngăn ngừa đối tượng người tiêu dùng đó liên tục tham gia website này .

Contents

Thông tin chung:

1.Trách nhiệm của người sử dụng:

Tạp chí Kiến trúc không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về bất kể tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, vô tình hay gián tiếp ; những thất thoát, ngân sách ( gồm có ngân sách pháp lý, ngân sách tư vấn hoặc những khoản chi khác được thu bởi bên thứ 3 có sự đồng thuận của người sử dụng ) hoàn toàn có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc truy vấn website hoặc khi tải tài liệu về máy ; những tổn hại gặp phải do virus, hành vi phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của mạng lưới hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại cảm ứng, phần cứng, ứng dụng, lỗi chương trình, hoặc bất kỳ những lỗi nào khác ; đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng bị chậm …

2. Về nội dung trang web:

Tất cả những thông tin ở đây được cung cấp cho bạn một cách trung thực. Tuy nhiên Tạp chí Kiến trúc không bảo đảm, hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy đối với các nội dung được trích lại từ nơi khác. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng cập nhật và kiểm chứng thường xuyên các nội dung tại trang web.

Bạn đang đọc: – Tạp chí Kiến Trúc

3. Bản quyền sử dụng trang web:

Tạp chí Kiến trúc là chủ sở hữu hợp pháp của website này. Việc chỉnh sửa website, update và đổi khác nội dung, hình thức website thuộc thẩm quyền của Tạp chí Kiến trúc. Tạp chí Kiến trúc được cho phép bạn sử dụng những dịch vụ, thông tin của website với mục tiêu phi thương mại. Người sử dụng không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai minh bạch, triển khai công khai minh bạch, tái xuất bản, tải về, tàng trữ hoặc truyền tải bất kể nội dung, tài liệu có sẵn mà chưa có sự đồng thuận của Tạp chí Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Nước Ta .

4. Về việc sử dụng thông tin:

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá thể của bạn trên website này nếu không được phép .
Trong mọi trường hợp, Tạp chí Kiến trúc có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác bất kể khi nào theo quyết định hành động của Tạp chí Kiến trúc mà không cần thông tin nguyên do của việc vô hiệu đó .

5. Thay đổi nội dung:

Tạp chí Kiến trúc giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ những thông tin không phù hợp vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.

6. Quyền và điều kiện gửi bài viết cộng tác:

Người sử dụng hoàn toàn có thể gửi bài viết để đăng tải hoặc trực tiếp gửi phản hồi san sẻ thông tin trên Tapchikientruc. com.vn. Bất kỳ thông tin nào người sử dụng gửi đến Tạp chí Kiến trúc sẽ không được coi là những thông tin bảo mật thông tin. Bằng cách phân phối bất kể góp phần nào trên Tạp chí Kiến trúc, đồng nghĩa tương quan với việc người sử dụng không hề tịch thu để tái xuất bản, tọa lạc, phân phối, sửa đổi .
Người sử dụng phải bảo vệ về tính chiếm hữu hoặc trấn áp mọi quyền so với những thông tin góp phần cho Tạp chí Kiến trúc. Người sử dụng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và bảo vệ về tính hợp pháp, độ an toàn và đáng tin cậy, tính đúng mực và tương thích của những thông tin đó. Tạp chí Kiến trúc sẽ không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với bất kể bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính đúng mực của bất kể góp phần nào của người dùng .
Tạp chí Kiến trúc có toàn quyền trong việc đồng ý hoặc khước từ đăng tải nội dung do người sử dụng gửi. Tạp chí Kiến trúc có toàn quyền xem xét và vô hiệu những thông tin vi phạm qui định trên .

7. Luật áp dụng:

Mọi hoạt động phát sinh từ trang web phải tuân thủ theo luật pháp Việt Nam.

8. Vi phạm bản quyền:

Tạp chí Kiến trúc coi trọng yếu tố bản quyền và sẽ phản hồi lại những thông tin về việc vi phạm bản quyền theo đúng những qui định của pháp lý. Nếu người sử dụng tin rằng bất kể thông tin nào cung ứng trên Tạp chí Kiến trúc vi phạm bản quyền của bạn, bạn hoàn toàn có thể nhu yếu vô hiệu những thông tin này từ Tạp chí Kiến trúc bằng cách gửi thông tin cho Tạp chí Kiến trúc qua thư điện tử hoặc những hình thức liên lạc tương thích khác .

9. Từ chối các bảo đảm:

Người dùng hiểu rằng Tạp chí Kiến trúc không hề và không bảo vệ những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc những website sẽ không chứa virus hoặc những mã phá hoại khác. Người sử dụng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi vừa đủ thủ tục kiểm tra để phân phối những nhu yếu đơn cử để bảo vệ bạn chống virus và những chương trình phá hoại .

10. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý:

Trong bất kỳ trường hợp nào, Tạp chí Kiến trúc sẽ không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với bạn hoặc bất kể người nào khác / bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc tương quan đến những lao lý sử dụng và / hoặc những dịch vụ của Tạp chí Kiến trúc .

Source: https://topatoz.net
Category: Nhà cửa

You may also like

Để lại bình luận